Informace vedení města ohledně plánované rekonstrukce budovy „Babince“ a budovy Národního domu v Hradci nad Moravicí

Vážení spoluobčané,

zastupitelstvo města na svém zasedání dne 28. ledna 2019 rozhodlo (v poměru 13 ku 6) nepokračovat v realizaci investiční akce spočívající v nástavbě Národního domu v Hradci nad Moravicí o polyfunkční komunitní centrum. Zároveň zastupitelstvo města neschválilo přijetí dotace na tuto investiční akci. Připomeňme, že rozpočtová cena projektu činila 65,5 milionu Kč, přičemž v této ceně nebyla zahrnuta cena interiérů a nákladů na stavební dozor, dozor projektanta, architekta, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i nákladů na přesun kina a knihovny do náhradních prostor.

Jak už to bývá, každé rozhodnutí má své příznivce a odpůrce. Je třeba uvést, že členové zastupitelstva města hlasují svobodně podle svého vědomí a svědomí. Mezi důvody, proč jsme nakonec hlasovali stejně jako většina členů zastupitelů města, byla vysoká cena za přepočtený 1 m3 obestavěného prostoru, což bylo dáno především náklady na zpevnění základů a nosných konstrukcí budovy Národního domu, který není na zátěž vestavby a provozu komunitního centra konstruován. Dalším důvodem byla obava z možných víceprací, které lze vzhledem ke členitosti a stáří budovy předpokládat. Vyvstala tak reálná obava, že celková cena rekonstrukce Národního domu, včetně vestavby polyfunkčního komunitního centra, by přesáhla 80 milionů Kč. Projekt rovněž nepřinášel výrazné zlepšení podmínek provozu knihovny, která v Národním domě sídlí.

Stejně jako zastánci polyfunkčního komunitního centra, i my vnímáme potřebu města, jeho občanů a spolků zbudovat ve spodní části Hradce nad Moravicí větší sál pro 90 až 120 osob, kde by bylo možno konat společenské akce, kulturní akce, spolková setkání, menší plesy, koncerty či přednášky. Zároveň by se mělo jednat o takový společenský prostor, který by si občané mohli pronajmout za účelem konání rodinných oslav, svateb, karů apod., jak je tomu ve většině našich obcí.

Vzhledem k tomu, že se snažíme vnímat potřeby města komplexně a v souvislostech, vnímáme i potřeby stísněné knihovny a informačního centra, dále absenci šatny, respektive zázemí pro návštěvníky kinosálu v Národním domě. Po zvážení více variant řešení jsme dospěli k závěru, že nejvhodnějším řešením uvedených potřeb je zapojení budovy restaurace Na Podolí, tedy Babince. Stejný názor sdílela i většina členů zastupitelstva, proto zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání konaném dne 25. března 2019 odkoupení této budovy za částku 7 601 000 Kč. Následně dne 27. března 2019 došlo k podpisu kupní smlouvy.

Jaký je tedy záměr?

Předně upozorňujeme, že se zatím jedná pouze o studii. Do přízemí budovy Babince bude přesunuta Městská knihovna a informační centrum. Dojde tak ke zvětšení prostor ze současných 207 m2 na 273 m2. Podstatné je zejména rozšíření výpůjčního prostoru pro čtenáře ze současných 107 m2 na 150 m2. Nezanedbatelné bude rovněž navýšení plochy knihovních skladů, neboť městská knihovna vykonává regionální služby pro 19 okolních, nejen hradeckých, obcí.

V II. NP dojde ke zřízení velkého společenského sálu o ploše 242 m2.  Zřízena bude i přípravna jídel pro využití služeb cateringu a šatna se zázemím. Celá budova bude řešena bezbariérově.

Půdorysy a návrhy dispozicí najdete v přiložených nákresech níže (pro zvětšení klikněte na obrázky).

Po vystěhování Městské knihovny a informačního centra z Národního domu do budovy Babince bude v roce 2021 zahájena rekonstrukce Národního domu. Po jejím dokončení dojde k rozšíření přízemních prostorů budovy (po vystěhované knihovně) o 141 m2.  V rozšířeném přízemí se budou nacházet klubovny pro spolkovou činnost, a dále dojde ke zvětšení zázemí kinosálu (v prostorách, kde se nyní nachází kanceláře knihovny a informační centrum). Vybudována zde bude pokladna, šatna a zázemí kina o celkové rozloze 66 m2.

Dalšími výhodami uvedeného řešení je, že kino Orion bude v letech 2019 a 2020 dále promítat v Národním domě, čímž odpadají finanční náklady na jeho stěhování do jiných dočasných prostor. Informační centrum bude v budově Babince na výhodnějším místě, neboť bude všem turistům, kteří směřují na zámek „na očích“. V neposlední řadě se do prázdné historické budovy Babince v centru města vrátí život.

Cílem je provést rekonstrukci budovy Babince v částce do 17,5 milionu Kč. Zahájení rekonstrukce je plánováno na jaro 2020. Termín předpokládaného dokončení je předběžně stanoven na duben 2021. Následovat bude rekonstrukce Národního domu.


Autoři:

Mgr. Patrik Orlík, starosta města                                                

Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města

Zdroj: ZDE