Uzávěra silnice u kamenolomu Bohučovice

V úterý 19.3. začala rekonstrukce a úprava části silnice III/4648 vedoucí z Bohučovic do Jakubčovic. Konkrétně se jedná o úsek před kamenolomem a zatáčku, kde docházelo k častým nehodám nákladních automobilů, nejčastěji právě z důvodu utržení krajnice, když se kamiony míjely.

Rekonstrukce je plánována až do 30.6.2019, tedy na tři měsíce. Silnice bude po tuto dobu pro běžnou dopravu uzavřena a je nezbytné využít objízdné trasy kolem místní samoty „U chmela“. 

ˇRidiči by měli dbát zvýšené opatrnosti, vzhledem k tomu, že objízdná trasa, která není svými parametry připravena na zvýšený provoz, bude využívána také kamionovou dopravou a bude tedy vyšší riziko případných kolizních situací.

Autor: Jan Hrbáč, Za lepší Hradec, z.s.

Více zde: https://www.hradecinfo.cz/products/uzavery-silnice-u-kamenolomu-bohucovice/