Naše občanské sdružení vzniklo v roce 2009. Hlavní důvod vzniku je prostý, není nám lhostejná budoucnost Hradce nad Moravicí a proto jsme se rozhodli kandidovat ve volbách do místního zastupitelstva, které se uskuteční v roce 2010. Důležité je upozornit na fakt, že Hradec nad Moravicí vnímáme jako celek se všemi jeho místními částmi. Pokud tedy mluvíme o Hradci nad Moravicí máme vždy na mysli všechny jeho části.

I když naše sdružení vzniklo poměrně nedávno nejsme lidé, které by jste neznali. Všichni z nás se již dříve angažovali a stále angažují v mnoha oblastech veřejného života v Hradci nad Moravicí, mezi které patří např. organizování akcí pro děti, dětských dnů, kulturních akcí, konkrétně Folkového léta, letních táborů pro děti a mnoha dalších akcí, dále např. správa informačního a zpravodajského serveru www.hradecinfo.cz a mnoho dalších aktivit.

Protože se cítíme být odpovědní za to v jakém městě budou za patnáct či dvacet let žít naše děti chceme se již nyní aktivně zapojit do rozhodování o dění v Hradci nad Moravicí.

Naše cíle jsou prosté, chceme změnit přístup Městského úřadu a jeho zaměstnanců k občanům a tím otevřít prostor pro větší komunikaci a informovanost, která ovšem musí být z obousměrná. Chceme bojovat proti nejasnostem a špatným rozhodnutím, ale zároveň chceme pokračovat v těch dobrých věcech a projektech, které již běží. Podrobnější popis našich cílů a směru, kterým se chceme vydat naleznete v sekci „Společné cíle“.

Obecně můžeme říci, že budeme pracovat na tom, aby město Hradec nad Moravicí, samozřejmě se všemi jeho částmi, bylo v budoucnu městem příjemným a moderním. Městem, které poskytne zázemí svým obyvatelům, kvalitní infrastrukturu, vzdělávání, služby, kulturní vyžití a vše ostatní co je nutné pro příjemný život. Jednoduše městem prosperujícím. Proto naše sdružení nese název Za lepší Hradec.

 

Za sdružení nezávislých kandidátů Za lepší Hradec

Jan Hrbáč, předseda