Město Hradec nad Moravicí již zakoupilo laserový rychloměr TruCAM

Dne 26.4.2012 předala firma ATS – TELCOM PRAHA a.s. městu Hradec nad Moravicí  laserový rychloměr LTI 20/20 TruCAM, kdy město Hradec nad Moravicí jako vlastník, tento rychloměr v průběhu měsíce  května předá Obvodnímu oddělení Policie České republiky v Hradci nad Moravicí, které bude s tímto rychloměrem provádět měření rychlosti.

Aktivita pořídit radar k měření rychlosti a tím zvýšit bezpečnost na území Hradce nad Moravicí a okolních obcí vzešla společně od vedoucího OOP Hradec nad Moravicí a radního města Hradec  nad Moravicí  ( Sdružení nezávislých kandidátu Za lepší Hradec) npor. Bc. Vladimíra Poláška B.B.S.  a vedení Městského úřadu Hradec nad Moravicí starosty Ing. Karla Hanáka a místostarosty  Mgr. Jana Špičky. Tento projekt našel podporu i u okolních obcí: Branka u Opavy, Chvalíkovice, Raduň, Hlubočec, Pustá Polom a Skřipov, kdy tyto obce celou věc podpořily rovněž finančními dary. Tímto bych chtěl poděkovat starostům a zastupitelům jmenovaných obcí a především zastupitelům města Hradec nad Moravicí, že kladným stanoviskem k tomuto projektu  podpořili práci Policie České republiky a rovněž  prohloubili spolupráci mezi obcemi a Policií České republiky. Rovněž bych chtěl poděkovat vedoucímu Územního odboru Opava plk. Ing. Radovanu Kryglovi za záštitu a podporu tohoto projektu ze strany Policie České republiky.

 Díky výše uvedenému bude Obvodní oddělení v Hradci nad Moravici disponovat jedním z nejmodernějších laserových rychloměrů v České republice. Jedná se konkrétně o laserovou pistoli LTI 20/20 TruCam, která je díky své velikosti, tvaru a váze 1,5 kg  zcela flexibilní a je možné měřit rychlost kdekoli na území výše uvedených obcí a to na různých místech během krátké doby. Na základě změřené rychlosti, pořízeného videozáznamu a fotografie budou následně nekompromisně  řešena jednotlivá překročení povolené rychlosti. 

 

Autor: npor. Bc. Vladimír Polášek B.B.S. (vedoucí obvodního oddělení) 3.5.2012