Za lepší Hradec

Přesně tak se jmenuje naše občanské sdružení, které asi většina občanů zaregistrovala při volbách do zastupitelstva našeho města jako Sdružení nezávislých kandidátů Za lepší Hradec. Při naší první účasti ve volbách jsme získali jedno místo zastupitele a radního, které za naše sdružení získal Bc. Vladimír Polášek.

Mezi naše hlavní volební cíle patřily lepší bezpečnost občanů Hradce a zlepšení informovanosti občanů města. Dále jsme mněli eminentní zájem působit v oblasti výstavby a plánování v našem městě. V neposlední řadě pak byl naším cílem vznik grantového systému, který by umožnil a finančně podpořil ty nejlepší nápady a vize aktivních občanů, sdružení a spolků na poli kultury a sportu v našem městě. A co jsme v těchto uvedených oblastech dokázali?

V oblasti bezpečnosti se angažují všichni členové a zejména Bc. Polášek, který jako vedoucí místního oddělení PČR a radní má k oblasti bezpečnosti nejblíže. V této oblasti jsme dosáhli nejlepších výsledků. Podařilo se nám rozhýbat dění v oblasti osvětlení přechodů pro chodce. Prvním osvětleným přechodem je přechod u stanice PČR.(u OKA...) Další budou následovat.

Dalším krokem ke zlepšení bezpečnosti občanů v letošním roce je zakoupení mobilního radaru, který bude v rámci své působnosti využívat místní oddělení PČR. Jedná se o nejmodernější radarovou „pistoli“, která bude sloužit k hlídání rychlosti nejen v našem městě. Tento krok byl iniciován naším sdružením a pevně věříme, že přinese zklidnění situace v našem městě zejména v okolních obcích města, kde dochází velice často k porušování maximální rychlosti a tedy ohrožení občanů. Ve fázi návrhu se nachází případné instalování stacionárních rychlostních radarů v obci Kajlovec, které by na velmi vytížené hlavní komunikaci procházející obcí preventivně působily na řidiče.

V oblasti informovanosti občanů pracuje Mgr. Petr Havrlant, který je členem kulturní komise a také redakční rady Hradeckých novin a byl jedním z tvůrců změn v Hradeckých novinách, které jste určitě zaregistrovali.  Jeho prostřednictvím jsme se také podíleli na přípravě pravidel a kritérií dnes již fungujícího grantového systému města, který by měl v dalších letech (po letošním prvním zkušebním roce) významně podporovat tvůrčí nápady, invenci a aktivitu všech subjektů a osob, které chtějí pro naše krásné město, přilehlé obce a své spoluobčany něco připravit či vykonat.  

V rámci výstavby a územního plánování působí Alexander Černý, který je členem stavební komise. Ta je poradním orgánem zastupitelstva města, stejně jako komise kulturní. Ve fázi návrhu (podané naším sdružením) a zařazeného do programu investic města se nachází návrh  zastřešení velmi využívané autobusové zastávky u Městského úřadu (ve směru na Opavu), kde již léta moknou naši spoluobčané nejen při cestách do zaměstnání...

Na dalších oblastech nejen bezpečnosti, ale také celkového zlepšení života, resp. životního prostředí ve městě a podobných aktivitách naše sdružení pracuje a budeme Vás o nich průběžně informovat prostřednictvím Hradeckých novin, ale také našich stránek www.zalepsiradec.cz  nebo prostřednictvím serveru www.hradecinfo.cz.

V případě, že Vám ve městě něco vadí, víte o nějakém problému, který se neřeší nebo Vám něco není jasné, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: info@zalepsihradec.cz. Rádi Vám v rámci našich možností pomůžeme.

Za občanské sdružení Za lepší Hradec

 

Autor: Bc. Jan Hrbáč, Mgr. Petr Havrlant 5.5.2012