Plány a cíle sdružení nezávislých kandidátů „Za lepší Hradec“

1. Transparentní Hradec - transparentní přístup ke všem projednávaným záležitostem v rámci města - vysvětlování jednotlivých rozhodnutí, při prodeji, výměně, atd. pozemků, budov jejich fotografie a to automaticky, ne jen v případě zájmu občanů.

 

2. Hradec pro neziskové organizace - grantový systém přidělování finančních prostředků neziskovým organizacím

 

3. Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež – výstavba dětských hřišť (v lokalitě pod Hanuší)

 

4. Komunikativní Hradec - zlepšení komunikace mezi MěÚ a občany 

 

5. Hradec bez bariér - dlouhodobý program spolupráce v oblasti přístupnosti veřejných budov v Hradci nad Mor. občanům se sníženou pohyblivostí, ale také nevidomým, atd.


Obsazené funkce členů občanského sdružení Za lepší Hradec ve veřejných funkcích při městském úřadu v Hradci nad Moravicí:

 

Vladimír Polášek  B.B.S. (SNK Za lepší Hradec): radní, zastupitel

Hradec nad Moravicí, ženatý, dvě děti

vedoucí obvodního oddělení Policie ČR, Hradec nad Moravicí

email: v.polda@seznam.cz, tel. 737 162 513

 

Petr Havrlant Mgr. (SNK Za lepší Hradec): člen Kulturní a sportovní komise

Kajlovec, ženatý, dvě děti

historik - zámek Hradec nad Moravicí . NPÚ

email: petr.havrlant@seznam.cz, tel. 607 659 446

 

Svěřte se nám se svými problémy v diskuzi, rádi Vás vyslechneme a popřípadě i pomůžeme.